Loading...

Sauma Kodit tarjoavat ympärivuorokautista sijaishuollon palvelua lapsille ja nuorille, jotka oireilevat psyykkisesti tai päihteillä. Kaikki Sauma Kodit ovat vaativan tason tai erityistason lastensuojelun yksiköitä. Sauma Kodeissa keskitytään pääosin moniammatillisiin sijaishuollon palveluihin, mutta osassa yksiköistä tuotetaan myös avopalveluja. Kotien asukkaina on eri-ikäisiä lapsia ja nuoria.

Sauman lastensuojelun palvelujen ytimen muodostavat laatu, vaikuttavuus ja nuorten aito osallisuus. Sauma Kodeissa tehdään tiivistä yhteistyötä lapsen muun verkoston, kuten perheen ja koulun kanssa. Terveystalon omistamassa Saumassa lastensuojelun laitospalveluihin pystytään lisäksi yhdistämään terveydenhuollon syvää osaamista.

Moniammatillinen tiimi mahdollistaa laadukkaan hoidon

Sauma Kotien hoito perustuu yksiköissä tarjottavaan arjen kuntoutukseen ja kasvatukseen sekä vahvaan psykiatriseen osaamiseen. Yksiköissä työskentelee ohjaajia, jotka ovat sosiaali- ja terveysalan tai kasvatusalan ammattilaisia. Lapsen ja perheen hoitoprosessia suunnittelee ja ohjaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat ohjaajien ohella lapsi- tai nuorisopsykiatri ja psykologi.

Yksikköön sijoitetuilla lapsilla voi olla esimerkiksi laaja-alaisia päihdeongelmia, psyykkisiä ongelmia tai vaativaa traumataustaa.  Moniammatillinen tiimi mahdollistaa laadukkaan ja yksilökeskeisen kuntoutuksen myös haastavissa tilanteissa.

Sauma Kotien arki perustuu läsnäoloon

Sauma Kodit ovat kuitenkin ennen kaikkea koteja, joissa lapsen arki perustuu vuorovaikutukseen ja ohjaajien lämpimään läsnäoloon. Sauma Kodeissa lapsille ja perheille halutaan tarjota mahdollisuuksia kuntoutua niin, että lapsi voi viettää mahdollisimman normaalia elämää ja saada eväät myös itsenäiseen tulevaisuuteen. Saumassa panostetaan aidosti laatuun ja osallisuuden toteutumiseen kuntouttavassa laitoshoidossa.

Sauma Koteja on tällä hetkellä Keski-Suomessa Jyväskylän seudulla, Etelä-Savossa Mikkelissä ja Pertunmaalla, Uusimaalla Tuusulassa ja Vantaalla sekä Keski-Pohjanmaalla Vetelissä. Sauman lastensuojelupalvelut laajenevat tulevaisuudessa erityisesti vaativan ja erityistason laitoshoidossa. Kuten kaikessa Sauman toiminnassa, myös palvelutarjonnan kasvattaminen lähtee laadukkaan hoidon varmistamisesta.

Haluatko tiedustella paikkaa lapselle tai heräsikö kysymyksiä? Ota yhteyttä:

Kirsi Salo, palvelualuejohtaja
kirsi.salo(at)terveystalo.com
050 530 4908