Loading...

Erno Virtanen, yksikönjohtaja
045 875 4459
erno.virtanen@saumalastensuojelu.fi

Yksikön yhteystiedot:
040 773 2248
pertunmaa@saumalastensuojelu.fi

Peura-ahontie 215, 19420 Mansikkamäki (Pertunmaa)

Sauma Kodit Pertunmaa on päihdehuollon erityisyksikkö, jonka perustehtävänä on tuottaa laadukasta lastensuojelun sijaishuollon palvelua. Yksikkö on profiloitunut kuntouttamaan 14-17-vuotiaita nuoria, joilla on sekä psyykkistä että päihteisiin liittyvää oireilua. Meillä on vankka kokemus vaikeasti oireilevien nuorten kuntouttamisesta, ja pystymmekin tarjoamaan monipuolisia palveluita erilaisissa tilanteissa oleville nuorille. Yksikkö sijaitsee luonnonkauniissa ja rauhallisessa ympäristössä Pertunmaalla. Tilat ovat avarat ja käytössä ovat myös pihapiirissä sijaitsevat perhe-asunto sekä itsenäistymisasunto.

Lähtökohtana yksilöllinen kuntoutus


Sauma Kodit Pertunmaa tarjoaa turvallisen ja kodikkaan kasvuympäristön syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tavoitteenamme on auttaa ja tukea nuorta saavuttamaan päihteetön elämä. Se onnistuu parhaiten tarjoamalla holistista kuntoutusta, joka tukee nuoren yksilöllistä kehitystä.


Kuntoutuksen aluksi laadimme jokaiselle nuorelle yksilöllisen hoito- ja kasvatussuunnitelman, jota päivitetään kuukausittain tavoitteiden ja niiden toteutumisen osalta. Yksilöllinen ote näkyy kaikessa toiminnassamme, ja se otetaan huomioon myös hoito- ja kasvatussuunnitelmassa.


Huolellisesti suunniteltu arjen rakenne

Yksikkömme arki rakentuu viikko-ohjelman ympärille. Yhteisen ohjelman lisäksi jokaiselle nuorelle laaditaan hoidollinen viikko-ohjelma, jonka suunnitteluun osallistuvat sekä nuori että hänen omaohjaajansa. Koulunkäynti ja opiskelu mahdollistetaan nuoren yksilöllisen tilanteen mukaan yhteistyössä sijaintikunnan peruspalveluiden kanssa.


Itsenäistyvä nuori ja jälkihuolto


Meillä on monipuolinen palvelutarjonta itsenäistymisvaiheeseen. Voimme tarjota esimerkiksi tehostettua hoitoa itsenäistyvälle nuorelle pihapiirissä sijaitsevassa itsenäistymisasunnossa. Ennakoimme myös nuoren yksilöllistä tilannetta, ja olemme yhteistyössä sijoittavan kunnan sosiaalityön kanssa. Tarvittaessa tarjoamme jälkihuollon palveluita 18-vuotiaille nuorille.


Käyttämämme menetelmät
• Yhteinen viikko-ohjelma: strukturoitu ohjelma, joka tuo jatkuvuutta ja ennustettavuutta arkeen.
• Yksilöllinen viikko-ohjelma: Suunnitellaan yhdessä omaohjaajan kanssa siten, että myös nuori osallistetaan prosessiin.
• Omaohjaajatyöskentely: Kuntoutukseen kuuluu tärkeänä osana omaohjaajatyöskentely. Jokaisella nuorella on omaohjaaja ja hänellä omaohjaajatyöpari.
• Hyvinvoinnin tukeminen: Tarjoamme liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia viikoittain, ja järjestämme mahdollisuuksien mukaan myös retkiä sekä muuta yhteistä tekemistä. Kuntoutusmallimme vahvistaa nuoren elämänhallintataitoja ja tukee sosiaalista kasvua.
• Toimintaterapia kerran viikossa: Meillä on oma toimintaterapeutti, jolla on vahva osaaminen nuoren toimintakyvyn nostamisessa arjen haastavissa tilanteissa. Toimintaterapiaa toteutetaan yksikössämme sekä yksilö- että ryhmätyöskentelynä.
• Päihdelääkärin ja nuorisopsykiatrin palvelut ja tuki
• Yhteistyö perheiden kanssa


Erilliset lisäpalvelut:
• Tehostettu hoito
• Tehostettu itsenäistymisvaihe