Loading...

Kaisa Heikkilä, yksikönjohtaja
040 652 1072
kaisa.m.heikkila@terveystalo.com

Yksikön yhteystiedot:
040 652 0857
sairila@saumalastensuojelu.fi

Joki-Sairilantie 15 B, 50180 Mikkeli

Sauma Kodit Sairila on 6-paikkainen lastensuojelun sijaishuollon erityisyksikkö, joka toimii ympärivuorokautisena päihdekuntoutusyksikkönä kuntien kiireellisesti sijoitetuille tai huostaanottamille 14-17-vuotiaille lapsille. Yksikkö sijaitsee 8 km Mikkelin keskustasta kauniissa maalaismaisemassa julkisten kulkuneuvojen reittien varrella.

Kuntoutuksen lähtökohtana Sairilassa ovat arvot: Läsnäolo, ymmärrys, ennakointi sekä kunnioittava kohtaaminen. Nämä näkyvät henkilökunnan toiminnassa suhteessa lapsiin sekä yhteistyötahoihin. Yksikössä tehtävä työ perustuu vahvuus- ja voimavarakeskeiseen ratkaisukeskeisyyteen, dialogisuuteen sekä yhteisöllisyyteen. 

Sairilan yksikön päihdekuntoutus perustuu lapsen yksilölliseen hoito- ja kasvatussuunnitelmaan, jonka tavoitteet on johdettu hänen asioistaan vastaavan sosiaalityöntekijän laatimasta asiakassuunnitelmasta. Kuntoutusjakso alkaa lapsen päihdehistorian kartoituksella ja jatkuu omaohjaajavetoisella yksilö- ja ryhmätyöskentelyllä kohti sijoituksen tavoitteiden toteutumista. Kiinteänä osana kuntoutusta nähdään huoltajien kanssa tehtävä työ, joka parhaimmillaan tukee lapsen päihteetöntä elämää ja tulevaisuuden suunnittelua. Yksiköllä on käytössään terapeutti, jolla on lasten ja nuorten tunnetaitovalmennusosaamista ja hän tapaa yksikössä lapset kerran viikossa. 

Palveluun sisältyy päihdelääkärin ja nuorisopsykiatrin lääkäripalvelut, jonka vastaanotolla yksikössä jokainen Sairilaan sijoitettu lapsi käy sovitusti.  

Sairilan yksikön henkilökunta koostuu vastuuhenkilön lisäksi 4:stä sosionomista kahdesta sairaanhoitajasta sekä yötyöntekijöistä, joista toinen on lähihoitaja ja toinen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja. Henkilöstöllä on täydennyskoulutuksena mm. neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksia sekä päihde- ja psykiatrisen puolen lisäkoulutuksia.