Loading...

Sauma Lastensuojelun palveluiden ytimen muodostavat laatu, vaikuttavuus ja nuorten aito osallisuus.

Terveystalon omistama Sauma keskittyy moniammatillisesti toteutettaviin erityis- ja vaativan tason lastensuojelun palveluihin, joissa yhdistyy lastensuojelun ja terveydenhuollon osaaminen. Saumalla on erityisen vahvaa osaamista mm. terapia- ja kuntoutuspalveluiden sekä päihdelääketieteen osalta, joka mahdollistaa monipuolisten palveluiden tarjoamisen valtakunnallisesti.

Saumassa jokainen lapsi kohdataan arvokkaana yksilönä, jolla on omat vahvuutensa ja voimavaransa. Työskentely tapahtuu aina yhdessä perheen kanssa ajatuksella, että merkittävä osa kuntoutuksen vaikuttavuudesta syntyy yhteistyöstä. Sauma lastensuojelun toiminnassa laatu ja yritysvastuu ovat jokapäiväisessä toiminnassa ja arjen valinnoissa näkyviä kantavia arvoja.

Sauma Lastensuojelun yksiköiden palvelut ovat tarkoitettu psyykkisesti tai päihteillä oireileville lapsille, joiden kuntoutustarpeeseen ei vastata muualla, ja joilla on tarve moniammatillisen työryhmän kuntoutukseen. Tukeutumalla Terveystalon olemassa olevaan osaamiseen Sauma yhdistää lastensuojelun ja terveydenhuollon palvelut vahvasti saman katon alle. Yksiköissä tehdäänkin tiivistä yhteistyötä lapsen muun verkoston, kuten perheen ja koulun, mutta myös erikoissairaanhoidon kanssa.

Sauma Kotien hoidollisuus perustuu yksiköissä tarjottavaan arjen kuntoutukseen ja kasvatukseen sekä vahvaan terveydenhuollon psykiatriseen ja päihdepsykiatriseen osaamiseen turvallisessa kasvuympäristössä. Lapsen hoito- ja kasvatusprosessia suunnittelee ja ohjaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat myös yksiköiden työryhmässä työskentelevät tarpeen mukaisesti lapsi- tai nuorisopsykiatri ja psykologi. Yksikköön sijoitetuilla lapsilla voi olla esimerkiksi psyykkisiä ongelmia, laaja-alaisia päihdeongelmia tai vaativaa traumataustaa.  Moniammatillinen tiimi mahdollistaa laadukkaan ja yksilökeskeisen hoidon myös haastavissa tilanteissa.

Omavalvonta

Omavalvontaohjelma ja -suunnitelma ovat Sauman antama lupaus palvelunsa laadusta ja turvallisuudesta. Omavalvontasuunnitelma laaditaan yksiköiden johdon ja henkilöstön yhteistyönä, jotta omavalvonnasta tulee osa arkityötä ja kaikki oppivat arvioimaan omaa toimintaansa.

Sauma lastensuojelun omavalvontaohjelma ja -suunnitelmat ovat luettavissa sivulla www.saumalastensuojelu.fi/omavalvonta/ ja samalla sivustolla julkaistaan neljä kertaa vuodessa omavalvonnan seurantatiedot. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta määrittää omavalvontaohjelman, -suunnitelmat ja niiden seurantaan liittyvät havainnot ja tehdyt toimenpiteet julkisesti raportoitaviksi 1.1.2024 alkaen.