Loading...

Sauma Lastensuojelun palveluiden ytimen muodostavat laatu, vaikuttavuus ja nuorten aito osallisuus. Lähivuosina Sauma Lastensuojelusta muodostuu merkittävä toimija lastensuojeluun.

Terveystalon omistama Sauma keskittyy moniammatillisesti toteutettaviin erityis- ja vaativan tason lastensuojelun palveluihin, joissa yhdistyy lastensuojelun ja terveydenhuollon osaaminen. Terveystalon entuudestaan vahva osaaminen mm. päihdelääketieteen sekä terapia- ja kuntoutuspalveluiden osalta mahdollistaa jatkossa monipuolisten palveluiden tarjoamisen valtakunnallisesti.

Saumassa jokainen lapsi kohdataan arvokkaana yksilönä, jolla on omat vahvuutensa ja voimavaransa. Työskentely tapahtuu aina yhdessä perheen kanssa ajatuksella, että merkittävä osa kuntoutuksen vaikuttavuudesta syntyy yhteistyöstä. Sauma Lastensuojelun toiminnassa laatu ja yritysvastuu ovat jokapäiväisessä toiminnassa ja arjen valinnoissa näkyviä kantavia arvoja.

Sauma Lastensuojelun yksiköiden palvelut ovat tarkoitettu psyykkisesti tai päihteillä oireileville lapsille, joiden kuntoutustarpeeseen ei vastata muualla, ja joilla on tarve moniammatillisen työryhmän kuntoutukseen. Tukeutumalla Terveystalon olemassa olevaan osaamiseen Sauma yhdistää lastensuojelun ja terveydenhuollon palvelut vahvasti saman katon alle. Yksiköissä tehdäänkin tiivistä yhteistyötä lapsen muun verkoston, kuten perheen ja koulun, mutta myös erikoissairaanhoidon kanssa.

Sauma Kotien hoidollisuus perustuu yksiköissä tarjottavaan arjen kuntoutukseen ja kasvatukseen sekä vahvaan terveydenhuollon psykiatriseen osaamiseen turvallisessa kasvuympäristössä. Lapsen ja perheen hoitoprosessia suunnittelee ja ohjaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat myös yksiköiden työryhmässä työskentelevät lapsi- tai nuorisopsykiatri ja psykologi. Yksikköön sijoitetuilla lapsilla voi olla esimerkiksi laaja-alaisia päihdeongelmia, psyykkisiä ongelmia tai vaativaa traumataustaa.  Moniammatillinen tiimi mahdollistaa laadukkaan ja yksilökeskeisen hoidon myös haastavissa tilanteissa.