Loading...

Esa Alanko, yksikönjohtaja
040 551 9669
esa.alanko@saumalastensuojelu.fi

Yksikön yhteystiedot:
0400 410 033
pursi@saumalastensuojelu.fi

Loukkukorventie 5, 40640 Jyväskylä

Sauma Kodit Pursi sijaitsee Jyväskylässä, Myllyjärven alueella. Lähikoulut, keskussairaala, nuorisopsykiatrian poliklinikka ja Keljon kauppakeskus sijaitsevat n.kilometrin säteellä Purresta. Bussiyhteydet eri puolille kaupunkia ovat hyvät. Uimaranta sijaitsee 300m päässä. Jyväskylän keskustaan ja matkakeskukseen on n. 3 kilometrin matka. Paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia löytyy lähistöltä.

Pursi on 7-paikkainen erityistason nuorisokoti 12-17 vuotiaille nuorille. Jokainen nuori saa tuekseen kaksi omaohjaajaa, jotka panostavat erityisesti korjaavan kiintymyssuhteen syntymiseen. Suunnitellun perhetyön avulla pyritään vahvistamaan myös vanhempien/ huoltajien suhdetta nuoreen ja antamaan tukea vanhemmuuden vahvistamisessa. Nuoria tuetaan yksilöllisesti, yhteistyön avulla suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti, kohtaamaan eri ikätason mukaisia kehitystehtäviä ja arjen haasteita. Nuoren erityisyys, mielenkiinnonkohteet ja oman persoonallisuuden kehittymisen tukeminen ovat tärkeä osa kasvatustehtävää. Jokainen yhteisön jäsen, niin nuoret, kuin ohjaajatkin ovat rakentamassa ilmapiiriä, missä on turvallista olla oma itsensä ja kohdata vaikeitakin elämänvaiheita ja hetkiä.

Pesäpuu ry:n tekemässä vertaisarvioinnissa Sauma Kodit Pursi sai 4/5 pistettä. Nuoret olivat tyytyväisiä elämäänsä Purressa ja omaohjaajatyöskentely sai kiitosta.

Purren arkea värittävät myös ohjaajien mukanaan tuomat lemmikit. Nuoret hyötyvät eläinten läsnäolosta monella tapaa. Yhdellä ohjaajalla on eläin -ja luontoavusteisen Nepsy-valmentajan koulutus. Luovuus on esillä arjessa vahvasti. Musiikkihuone soittimineen on kovassa käytössä. Kuvataidetta, elokuvissa käyntejä, luonnossa liikkumista ym. toiminnallisuutta toteutetaan ja tuetaan. Työryhmän erilaiset persoonat käyttävät omia vahvuuksiaan nuorten ja koko yhteisön hyväksi. Työryhmä kehittää itseään eteen tulevien haasteiden mukaan ja käyttää oppiakseen eri asiantuntijoita. Yhteistyö eri tahojen, kuten koulujen, sosiaalityön ja  hoitotahojen kanssa nähdään tärkeänä nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevana asiana. Avoimuus ja -dialogisuus ovat sekä arvoja, että sisäistettyjä toimintatapoja suhteessa nuoriin, yhteistyötahoihin ja työryhmän sisällä.