Loading...

Vesa-Matti Alhonen, yksikönjohtaja
050 576 8096
vesa-matti.alhonen@saumalastensuojelu.fi

Yksikön yhteystiedot:
040 686 1166
kummeli@saumalastensuojelu.fi
Telkäntie 2 C, 40400 Jyväskylä

Sauma Kodit Kummeli on alle 13-vuotiaille tarkoitettu 7-paikkainen lastensuojelun erityisyksikkö. Kummeli toimii arviointi- ja vastaanottoyksikkönä sekä pitkäaikaisena sijaishuoltopaikkana.

Kummeli tuottaa lapsilähtöisiä lastensuojelupalveluita sijaishuoltoa tarvitsevien lasten tarpeisiin. Tarjoamme lapsille ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa sekä turvallisen kasvuympäristön, jossa lapsi voi elää tasapainoista arkea. Toiminnassa keskeisenä ajatuksena on tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen sekä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet. 

Yksikön toiminta perustuu laitoskasvatuksen terapeuttiseen mallinnukseen, jossa itse arki nähdään lapsen kuntoutusta tukevana tekijänä. Arjen ennakoitavuus, johdonmukaisuus ja turvallinen ympäristö ovat lapsen kuntoutuksen perustana. Arjen tehtävänä on muodostaa korjaavia kokemuksia ja eheyttää lapsen minäkuvaa.

Kummelissa lapsella on lupa olla lapsi, saada tukea koulunkäyntiin sekä kasvaa ulkoilun ja leikin lomassa.  Arkeen kuuluvat turvallisuuden tunne, yksilöllinen hoito ja huolenpito. Kuntoutuksessa korostuvat lapsen osallisuuden vahvistaminen, vahvuuksien esille tuominen sekä tunteiden tunnistaminen ja hallinta. Lapsen toimijuutta, itsetuntoa sekä oman minäkuvan rakentumista tuetaan ikätason mukaisesti. Lapsen ja perheen kuntoutusta tukee perhetyö, jossa perhettä lähdetään vahvistamaan kohti yhdessä aseteltuja tavoitteita.

”Ponnistelen vielä vähän,
enkä aio jäädä tähän
näkemään vain sammalta.
Otan siltä kannalta:
nostan hatun silmiltä
ja kysyn sitten pilviltä:
-Onkos nähty tattia
suurempaa ja parempaa
kuin minä itse tässä
sammaleella miettimässä?"