Loading...

Hyvää lasten oikeuksien päivää!

Tervehdys Sauma Kodit Väylästä!

Kansainvälistä lasten oikeuksien päivää vietetään 20.11. Tuona päivänä vuonna 1959 YK:n yleiskokous hyväksyi lapsen oikeuksien julistuksen. Vuonna 1989 YK hyväksyi lapsen oikeuksien yleissopimuksen. Suomessa sopimus tuli voimaan vuonna 1991.

Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle!

Sauma Kodit Väylässä, kuten muissakin Sauma Lastensuojelupalveluiden sijaishuoltoyksiköissä, halutaan jokaiselle lapselle ja nuorelle taata turvallinen kasvuympäristö, jossa on läsnäolevat, turvalliset ja luotettavat aikuiset. Sauma Kodit Väylässä kiinnitetään erityistä huomiota kiintymyssuhteen luomiseen. Erityisesti sijaishuollossa olevat lapset ovat erityisessä asemassa, koska sijoitus kodin ulkopuolelle on jo itsessään kova kokemus. Usein sijoitetuilla lapsilla ja nuorilla on ollut turvaton lapsuus, jossa kiintymyssuhde on jollain tavalla jäänyt vaillinaiseksi. Lapsen ja nuoren omaohjaajilla on erityinen rooli luottamuksen uudelleen rakentamisessa suhteessa aikuisiin. Kuulluksi tuleminen on erityisen tärkeää. Omaohjaajilla on tärkeä tehtävä tukea lasta ja nuorta tuomaan omat toiveensa ja tarpeensa esiin.

Lapsen huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä lapsen edun mukaisesti. Mikäli huoltajat eivät pysty huolehtimaan lapsen turvallisesta kasvatuksesta riittävällä tavalla – on yhteiskunnalla velvollisuus puuttua asiaan ja tarjota lapselle turvallisempi lapsuus hänen etunsa mukaisesti. Myös me Sauma Kodeissa toimimme aina lapsen edun mukaisesti. Sauma Kodit haluavat olla mukana poistamassa eriarvoisuutta ja suojelemassa lapsen turvallista kasvua ja kehitystä. Saamme lukea lehdistä ja sosiaalisesta mediasta lasten ja nuorten eriarvoisesta asemasta. On erittäin tärkeää, että kaikki lapset ja nuoret saavat yhtäläiset mahdollisuudet opiskeluun ja elämään lähtökohdistaan riippumatta.

Sauma Kodeissa tuetaan suhteita perheisiin ja muihin lapselle ja nuorelle tärkeisiin läheisiin ihmisiin kaikin mahdollisin keinoin. Meidän tulee turvata yhteydenpito lapsen huoltajiin ottaen huomioon aina kuitenkin lapsen etu.

Jokainen lapsi ja nuori halutaan kohdata omana itsenään erityispiirteineen. Sauma Kodeissa huomioidaan myös eri uskontojen ja kulttuurien erityispiirteet. Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti ja sijoituksen tarvetta arvioidaan säännöllisesti.

Sauma Kodit Väylässä, kuten muissakin sijaishuoltoyksiköissä, on laadittu hyvän kohtelun suunnitelma, jonka suunnittelussa lapset ja nuoret ovat olleet mukana tuoden suunnitelmaan omia näkemyksiään siitä, mitä heidän mielestään kuuluu hyvään kohteluun.

Sauma Kodit Väylässä olemme yhdessä nuorten kanssa tehneet unelmakartan tulevaisuuden unelmista. Yksikin unelma luo merkitystä elämälle. Unelmien kautta elämästä saa hauskaa ja innostavaa.

Mukavaa alkavaa talvea toivottaen,
Väylän väki