Loading...

Työnohjauksen merkitys lastensuojelun sijaishuollossa

Työnohjauksen päivää vietettiin 30.1.2024. Työnohjauksesta on tietyillä aloilla säädetty laissa ja myös hyvinvointialueilla on sijaishuollon palveluiden ostajana vaatimuksia työnohjauksesta järjestämisestä yksityisesti tuotetussa sijaishuollossa. Lastensuojelun sijaishuolto onkin ala, joka vaatii erityistä herkkyyttä, taitoa ja ymmärrystä. Sauma lastensuojelun työ kohdistuu yhteiskuntamme haavoittuvimpiin jäseniin, lapsiin, jotka ovat syystä tai toisesta joutuneet elämään kodin ulkopuolella. Tässä ympäristössä työnohjaus nousee arvoonsa paitsi työntekijöiden tukemisessa, myös laadukkaan hoivan varmistamisessa.

Jokainen saumalainen on oikeutettu laadukkaaseen työnohjaukseen, joka yleensä järjestetään ryhmämuotoisesti työryhmille.  Työnohjaus tarjoaa työntekijöille välineitä oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen, auttaa ymmärtämään asiakkaiden tarpeita paremmin ja tarjoaa tukea haastavissa tilanteissa. Hyvin järjestetty työnohjaus auttaa työntekijöitä käsittelemään työn emotionaalista kuormaa ja estämään uupumuksen. Työnohjaus on parhaimmillaan innostavaa oman työn tutkimista työryhmän kanssa.

Lastensuojelutyö voi olla ajoittain henkisesti raskasta, ja työntekijät kohtaavat säännöllisesti vaikeita ja kuormittaviakin tilanteita. Työnohjaus tarjoaa tilan, jossa työntekijät voivat purkaa kokemuksiaan ja tunteitaan, mikä on olennaista heidän henkisen hyvinvointinsa kannalta. Se auttaa työntekijöitä kehittämään strategioita stressin hallintaan ja emotionaalisen kuormituksen käsittelyyn.

Sijaishuollossa olevien lasten hyvinvointi on kaiken Sauman toiminnan ytimessä. Työnohjaus toimii yhtenä elementtinä sen varmistamisessa, että hoito ja kasvatus ovat lapsen edun mukaisia. Kun työntekijät saavat säännöllistä ohjausta ja tukea, he pystyvät tarjoamaan laadukasta, yksilöllistä hoitoa ja tukemaan lasten kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla. Investoimalla työnohjaukseen, investoimme lastemme tulevaisuuteen ja hyvinvointiin, mikä on kaikkien etu.

Lämpimät kiitokset kaikille Sauman työnohjaajille!

Tarmo Pekola
työnohjaaja, johtaja