Loading...

Sauman lastensuojelun avohuollon palvelut jälkihuollon, tukiasumisen ja Nuotti-valmennuksen palvelut. Avopalvelut ovat terapeuttista toimintaa, jossa keskitytään yksilöä ja perhettä voimaannuttavaan työskentelyyn. Avopalvelut on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille ja jälkihuolto 18–25-vuotiaille nuorille. Sauman avopalvelut keskittyvät tällä hetkellä pääasiassa Jyväskylän seudulle.

Jälkihuollon palvelut ja tuettu asuminen

Sauman jälkihuollon palvelut on tarkoitettu 18–25-vuotiaille nuorille, jotka ovat olleet sijaishuollon palvelujen piirissä. Jälkihuolto voi olla myös vaihtoehto aikuisikää lähestyvälle nuorelle, jonka laitossijoitusta tai kotona asumista ei nähdä järkevänä ratkaisuna. Jälkihuolto voi tulla tarpeeseen myös silloin, jos nuori tarvitsee erityisen vahvaa tukea varhaisaikuisuuteen.

Jälkihuollon palvelujen tavoitteena on nuoren itsenäistymisen tukeminen siten, että hän kykenee ottamaan vastuuta omasta arjestaan. Jälkihuollossa nuori saa tukea arjen asioihin ja omaan taloudenhoitoon sekä pääsee keskustelemaan itselle merkityksellisistä asioista.

Sauman jälkihuollon palveluihin kuuluu myös tukiasuminen. Jyväskylän seudulla tarjoamme tuettua asumista Sauma Kodit Rivarin rivitaloasunnoissa nuorille, jotka ovat jälkihuollon palvelujen asiakkaina.

Nuotti-valmennus

Nuotti-valmennus on henkilökohtaista valmennusta 16–29-vuotiaalle nuorelle, jolla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa ja jonka toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren käsitystä omista vahvuuksista ja voimavaroista sekä kartuttaa elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin liittyviä taitoja. Nuotti-valmennuksen aikana nuori ottaa askeleita kohti opiskelu- ja työelämää.

Valmennukseen sisältyy verkostotyötä sekä säännöllistä yhteydenpitoa Nuotti-valmentajan ja nuoren välillä.

Ota yhteyttä:

Haluatko kysyä Sauman avohuollon palveluista tai tiedustella palveluja lapselle tai nuorelle? Sauman avopalvelut toimivat Keski-Suomen ja Uudenmaan seudulla. Ota yhteyttä:

Keski-Suomi

Jari Nyman
jari.nyman@saumalastensuojelu.fi
040 019 5482

Yleiset kyselyt avopalveluista

Kirsi Salo, palvelualuejohtaja
kirsi.salo@terveystalo.com
050 530 4908