Loading...

LAB-ammattikorkeakoulu tukee lastensuojelun ammattilaisten osaamista

Terveystalon Sauma lastensuojelu ja LAB-ammattikorkeakoulu ovat solmineet kumppanuussopimuksen. Yhteistyön tavoitteena on turvata lastensuojelun työntekijöiden ajantasainen osaaminen ja laadukkaat lastensuojelupalvelut.

Yhteistyöllä helpotetaan muun muassa lastensuojelun työvoimapulaa. LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa lastensuojelun ammattilaisille koulutusta ja urakehitysmahdollisuuksia, esimerkiksi lähihoitajasta sosionomiksi. Sauma lastensuojelun työntekijät voivat myös ylläpitää ja päivittää ammattitaitoaan LABin täydennyskoulutuksissa. 

Terveystalon omistama Sauma lastensuojelu keskittyy moniammatillisesti toteutettaviin erityis- ja vaativan tason lastensuojelun palveluihin, joissa yhdistyvät lastensuojelun ja terveydenhuollon osaaminen. Sauma-yksikköjä on 12, ja niissä on kaikkiaan 83 paikkaa.

”Tavoitteenamme on kasvaa merkittäväksi toimijaksi suomalaisessa lastensuojelussa. Kasvua tukemaan aloitamme yhteistyön LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Vakuutuimme LABin tarjonnasta ja sen syvästä yhteydestä työelämään”, Sauma lastensuojelun johtaja Tarmo Pekola sanoo.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI) perustuvaa koulutusta antava LAB-ammattikorkeakoulu toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. LABissa työskentelee 8 900 opiskelijaa sekä 500 opettajaa ja TKI-asiantuntijaa. Koulutusta on tarjolla viidellä eri alalla, muun muassa sosiaali- ja terveysalalla. Lisäksi hyvinvointi on yksi LABin vahvuuksista.

”Haluamme edistää lasten ja nuorten hyvinvointia tukemalla lastensuojelun osaamista ja toimintakulttuuria. Satsaus osaamiseen lisää tutkimusten mukaan työhyvinvointia ja minäpystyvyyttä, joilla on myönteinen vaikutus henkilöstön sitoutumiseen”, LABin asiakkuuspäällikkö Ann-Nina Maksimainen kommentoi.

LAB-ammattikorkeakoulun ja Terveystalon Sauma lastensuojelun kumppanuussopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Lisätietoja:

Ann-Nina Maksimainen, LAB-ammattikorkeakoulu, +358 44 708 0390, ann-nina.maksimainen@lab.fi

Terveystalon mediapäivystys, +358 50 358 1170, viestinta@terveystalo.com