Loading...

Ukrainan sotatilanne voi luoda turvattomuutta lasten ja nuorten parissa

Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut merkittävästi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäykseen Ukrainaan. Sotatilanne koskettaa meitä kaikkia myös täällä Suomessa. Uutiset ja sosiaalinen media päivittyy jatkuvasti ja on täynnä eri tasoista tietoa, kuvia ja videoita Ukrainan sodasta ja sen eri vaiheista.

Ukrainan sotaan liittyvä tilanne saattaa herättää yksilöllisesti pelkoa ja epävarmuutta omasta ja läheisten turvallisuudesta ja tulevaisuudesta niin lapsissa, nuorissa kuin aikuisissa. Lapsilla ja nuorilla tyypillisiä kysymyksiä tämän kaltaisessa tilanteessa ovat: ”Tuleeko Suomeen sota?”, ”Joutuuko isäni tai äitini sotimaan?”, ”Joutuuko omaohjaajani sotaan?”, ”Miten sukulaiseni pärjäävät Ukrainassa?, ”Miten minuun suhtaudutaan, kun olen venäläistaustainen?” Kysymyksiä on monenlaisia ihmisten taustoista ja perhesuhteista riippuen.

Lapset ja nuoret viettävät melko paljon aikaa kännyköillään ja tableteillaan ja he altistuvat sotaan liittyviin uutisiin erityisesti sosiaalisessa mediassa, esim. Tik Tokissa, Snap Chatissä ja Twitterissä. Sotatilannetta voi halutessaan seurata lähes suorana lähetyksenä.

Somen pääosin täysin suodattamaton kuva- ja videomateriaali on raaempaa kuin suomalaisissa uutislähetyksissä. Ruumiita, silmitöntä väkivaltaa ja ihmisten hätää esitetään autenttisten kuva- ja äänitiedostojen kautta, mikä tekee sen kohtaamisesta emotionaalisesti raskasta ja ahdistaa jopa aikuiselle. Lapset ja nuoret ovat luonnostaan, ikä- ja kehitysvaiheet huomioon ottaen uteliaita tiedonkerääjiä, mutta heillä ei ole samanlaista medialukutaitoa kuin aikuisilla. Lisäksi rasismiin ja kiusaamiseen liittyvät surulliset ilmiöt saattavat nousta esiin.

Turvalliset aikuiset voivat rauhoittaa lasten ja nuorten mieliä

Meidän ammattilaisten on syytä olla tarkkana, miten puhumme laitoksen arjessa asiakkaidemme kuullen sotaan liittyvistä ilmiöistä, mielipiteistä ja tunnesuhteista. Asenteemme, tunteemme, sanavalintamme ja äänenpainomme välittyvät meitä ”tarkkaileville” lapsille ja nuorille. Osalla asiakkaistamme on traumataustaa, menetyksen kokemuksia, osalla saattaa asua sukulaisia tai perheenjäseniä Ukrainassa. Osa asiakkaistamme on venäläistaustaisia, joilla ei ole mitään tekemistä Venäjän aloittaman sodan kanssa.

Sauma lastensuojelulaitoksissa turvalliset ja sensitiiviset aikuiset pystyvät omalla esimerkillään vaikuttamaan hoidettavien ja huollettavien lasten ja nuorten sekä heidän perheiden tunnelmiin rauhoittavasti ja vakauttavasti.

Meillä on ammatillisesti ja eettisesti korkeatasoinen henkilökunta ja me pidämme parasta mahdollista huolta asiakkaistamme ja työtovereistamme. Inhimillisyyden ja ammatillisuuden säilyttäminen on suurin vastuumme suhteessa itsemme ja toisiimme.

Miten me voimme auttaa asiakkaitamme ja toisiamme tällaisessa tilanteessa? Olemalla aidosti kiinnostuneita lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä ajatuksista ja tunteista ja siitä mitä heissä tapahtuu. Olemalla läsnä ja olemalla saatavilla, kun sitä pyydetään. Olemalla sensitiivisiä ja kunnioittavia, ja kysymällä ja ottamalla rohkeasti puheeksi vaikeitakin teemoja, jotka liittyvät sotaan, väkivaltaan ja somesta löytyvään kuva- ja videomateriaaliin.

Myös johtajavetoinen, työnohjaushenkinen työyhteisötason keskustelu lastensuojelulaitoksen henkilöstön kesken Ukrainan sotaan liittyen voi olla paikallaan . Silloin voidaan sopia yhdessä viestintään ja toimintamalleihin liittyvistä pelisäännöistä: miten asiakkaita suojataan yksilöllisesti jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

Antti Ryynänen

Sauma Lastensuojelu

Psykoterapeutti, työnohjaaja