Loading...

Ankkurin lastensuojelupalvelut osaksi Terveystalon Sauma lastensuojelua

Terveystalo vahvistaa osaamistaan lastensuojelun palveluissa ostamalla Jyväskylän Hoitokoti Ankkuri Oy:n lastensuojelupalvelut 10.9.2021 allekirjoitetulla sopimuksella. Ankkurin Lastensuojelupalvelut tunnetaan alalla laadukkaana toimijana, jolla on seitsemän Keski-Suomessa, Keski-Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa lastensuojelun erityisyksikköä. Ankkuri tarjoaa laitoshoidon palveluita koko Suomen alueelle. Kauppa tukee Terveystalon tavoitetta kehittää Terveystalon Sauma Lastensuojelusta yksi Suomen johtavista lastensuojelupalveluiden tuottajista.

Ankkurin Lastensuojelupalvelut on vuonna 2001 perustettu lastensuojelun sijaishuollon palveluita tarjoava asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa lisäksi monipuolisia avo- ja jälkihuollon palveluja sekä asiantuntijapalveluja. Yhtiössä työskentelee osa- ja kokoaikaisesti yhteensä yli 90 henkilöä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 7,2 miljoonaa euroa.

”Ankkuri tunnetaan alalla laadukkaana toimijana, jolla on pitkä historia erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kuntoutuksessa. Lastensuojelupalveluissa taas on paljon yhtymäkohtia Terveystalon ydinvahvuuksiin terveydenhuollossa: Terveystalolla on monialaista osaamista esimerkiksi päihdelääketieteessä sekä kuntoutus-, arviointi- ja terapiapalveluissa, mikä tukee laadukkaiden lastensuojelupalveluiden tuottamista. Toivotan Ankkurin lämpimästi tervetulleeksi osaksi Terveystaloa ja odotan innolla, että pääsemme käynnistämään työn yhteisen tavoitteemme eteen, joka on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä turvallisessa kasvuympäristössä”, sanoo lastensuojelupalveluista vastaava aluejohtaja Tarmo Pekola Terveystalon julkisista palveluista.

Terveystalo on entuudestaan tuottanut lastensuojelupalveluita yli kymmenessä kunnassa Suomessa. Terveystalon omistama Sauma Lastensuojelu keskittyy moniammatillisesti toteutettaviin vaativan lastensuojelun palveluihin, joissa yhdistyy lastensuojelun ja terveydenhuollon osaaminen. 

”Olen iloinen, että Ankkurin Lastensuojelupalveluiden jatkaja allekirjoittaa yhtiömme ideologian ja arvot. Arvostan sitä, että uuden omistajan toiminnan päämäärä on varmistaa nuoren itsensä kokema hyvä elämänlaatu ja kuntoutuminen. Uskon, että Terveystalo vakaana toimijana tarjoaa henkilöstöllemme hyvät edellytykset toteuttaa laadukasta lastensuojelua jatkossakin” sanoo Ankkurin lastensuojelupalveluiden perustaja Aulikki Arkko.

Kaikki yhtiön palveluksessa olevat henkilöt siirtyvät Terveystaloon vanhoina työntekijöinä.