Loading...

Terveystalo laajentaa lastensuojelun palveluitaan ostamalla erityistason kuntoutusta tuottavan Nuorten Sutelan

Terveystalo vahvistaa osaamistaan lastensuojelun palveluissa ostamalla Keltaisen Kartanon Kuntoutus Oy:n toiminnan (aputoiminimi Nuorten Sutela) 31.3.2021 allekirjoitetulla sopimuksella. Nuorten Sutela on keskittynyt erityistason laitospalveluihin nuorille, ja se toimii tällä hetkellä kahdessa yksikössä Etelä-Savossa Mikkelin lähellä.

Keltainen Kartanon Kuntoutus Oy, Nuorten Sutela on toiminut yli 15 vuotta nuorten päihdekuntoutuksen asiantuntijana. Yhtiössä työskentelee osa- ja kokoaikaisesti yhteensä yli 20 henkilöä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 2 miljoonaa euroa. Nuorten Sutelan erityisosaamista on yksilöllinen ja kasvatuksellinen päihdekuntoutus, jota tukee holistinen ja monialainen toiminta yhdessä nuorten kanssa.

– Olemme iloisia voidessamme toivottaa Nuorten Sutelan osaksi Terveystaloa. Yhtiö on toiminut pitkään nuorten vaativan kuntouksen alalla, ja he ovat edelläkävijöitä alan kuntoutusmallien kehittämisessä. Jaamme yhteisen vision nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemisesta yksilölähtöisten kuntoutuspalveluiden avulla, sanoo Terveystalon julkisten palveluiden johtaja Mikko Tainio.

– Näemme selvän tarpeen moniammatillisesti toteutettaville vaativan lastensuojelun palveluille ja haluamme tarjota näitä palveluita jatkossa entistä laajemmin. Terveystalolla on entuudestaan vahvaa osaamista esimerkiksi päihdelääketieteen sekä terapia- ja kuntoutuspalveluiden osalta, mikä mahdollistaa monipuolisten palveluiden tarjoamisen valtakunnallisesti, Tainio jatkaa.

– Nuorten Sutelalla ja Terveystalolla on vahvasti samanlainen arvomaailma, jossa lapsi kohdataan aidosti ja mahdollistetaan hyvä elämä. Meistä on hienoa jatkaa toimintaamme yhdessä Terveystalon ammattilaisten kanssa, sanoo Nuorten Sutelan toimitusjohtaja Elina Paasio.

– Palveluissa kaiken keskellä on nuori ja hänen mahdollisuutensa vaikuttaa omaan elämäänsä. Tavoitteena on auttaa nuorta päihderiippuvuuden kanssa, vahvistaa merkityksellisyyden kokemusta, tukea häntä itsenäistymisessä ja esimerkiksi lisätä yhteistä ymmärrystä nuoren ja hänen perheensä välillä. Juuri tätä työtä Nuorten Sutelassa on tehty hyvin ansiokkaasti, sanoo lastensuojelupalveluista vastaava aluejohtaja Tarmo Pekola.

Kaikki yhtiön palveluksessa olevat henkilöt siirtyvät Terveystaloon vanhoina työntekijöinä. Terveystalon julkiset palvelut on entuudestaan tuottanut lastensuojelupalveluita kymmenessä kunnassa Suomessa. Jatkossa Terveystalon lastensuojelupalvelut toimivat Sauma lastensuojelu brändin alla.