Loading...

Osallisuus lisää vaikuttavuutta

Sauma lastensuojelun ytimessä on lapsen hyvinvointi, laatu ja vaikuttavuus. Haluamme käyttää yhteisiä varojamme vastuullisesti ja tehokkaasti. Uskomme, että osallistavan työotteen avulla saavutamme parhaimman vaikuttavuuden.

Lapsen osallisuudessa on kyse siitä, miten hän voi olla mukana määrittämässä, toteuttamassa ja arvioimassa hänen hyvinvointinsa ja kuntoutumisen eteen tehtävää työtä. Lapsen mahdollisuus olla osallisena ja mukana asioiden käsittelyssä hänelle itselle merkittävissä yhteyksissä on ratkaisevaa lapsen identiteetin kehittymisen ja hoidon vaikuttavuuden kannalta.

Osallistumisen kautta opitaan olemaan ja elämään yhdessä.

Saumassa varmistamme osallisuuden toteutumisen tekemällä yhteistyötä Osallisuuden aika Ry:n kanssa. Sauma Kotien ohjaajat luovat yhdessä Osallisuuden aika Ry:n kokemusasiantuntijoiden ja Sauma Kodeissa asuvien lasten kanssa esimerkiksi Hyvän kohtelun suunnitelman. Lapset ja kokemusasiantuntijat pääsevät myös vaikuttamaan omavalvontasuunnitelmaan. Lasten ääni näkyy ja kuuluu kaikissa käytänteissä ja prosessikuvauksissa. Lapset ovat asiantuntijoita lasten elämään ja arkeen liittyvissä asioissa. Osallisuuden toteutuminen on aina Sauma Kotien ohjaajien vastuulla. Päätöksentekoa ja vastuuta ei voi kuitenkaan siirtää lapselle. Joskus lapsi voi vastustaa sääntöjä tai päätöksiä ja silloin on ohjaajan vastuulla perustella päätös lapselle.

Käytännön esimerkkkejä lasten osallistamisesta Sauma Kotien arjessa ovat avoin raportointi, jossa lapsi on mukana kuulemassa ja osallistumassa raportointiin. Sauma Kotien viikkokokouksissa lapset kokoontuvat ohjaajien kanssa keskustelemaan ja suunnittelemaan Sauma Kodin arkea. Lasten kanssa käydään yksilökohtaisesti kuukausikoosteet läpi ja he saavat lausua mielipiteensä, joka kirjataan koosteeseen.

Sauma lastensuojelun osallisuuslupaus on: otamme lapset mukaan silloin, kun suunnittelemme, kehitämme, toteutamme ja arvioimme lapsille suunnattuja tai lasten elämään vaikuttavia palveluja.