Loading...

Jari Nyman, yksikönjohtaja
040 019 5482
jari.nyman@saumalastensuojelu.fi

Yksikön yhteystiedot:
040 767 6040
rivari@saumalastensuojelu.fi

Loukkukorventie 5 b, 40640 Jyväskylä

Sauma Kodit Rivarin tarjoama tukiasuminen on tarkoitettu vahvaa tukea tarvitseville 18–25-vuotiaille nuorille aikuisille. Rivari tarjoaa jokaiselle asukkaalle tilavan ja täysin varustellun yksiön.

Kuntoutuksen lähtökohtina ovat osallisuuden, aktiivisuuden ja itsenäiseen elämään tarvittavien taitojen sekä oman hyvinvoinnin vahvistaminen. Nuoren, sosiaalityöntekijän ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa laadittu kuntoutussuunnitelma antaa pohjan työlle. Käytännön työssä korostuu motivointi, kannustaminen ja muutosprosessiin innostaminen. Työote on dialoginen ja voimavarakeskeinen. Hoito suunnitellaan yksilöllisesti nuoren kokonaistilanne huomioiden ja toteutetaan yhteistyössä nuoren ja läheisten sekä tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa.

Nuoren uskoa ja kykyä vaikuttaa omaan elämäänsä vahvistetaan. Nuori asettaa itselleen, ohjaajan opastuksella, realistisia tavoitteita, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Tuetun asumisen moniammatillisen työryhmän arjessa hyödynnetään työryhmän vuosien varrella kertynyttä ammattitaitoa sijais- ja jälkihuollosta. Yksiköllä on tarvittaessa käytettävissään viereisen Sauma Kodit Purren ja Sauma Kodit Plaanin moniammatillisen työryhmän tuki ja ohjaus (mm. psykiatrinen sairaanhoitaja, pari- ja perhepsykoterapeutti, seksuaaliterapeutti, muita sosiaalialan ammattilaisia), joten ilmiöiden ja asiakkaan haasteiden kohtaaminen helpottuu, kun moniammatillinen työryhmä jakaa kokemusta ja tietoa. Ulkopuolinen työnohjaus tuo merkittävän lisän koulutusten lisäksi ammattitaidon kehittämiseen.